Cenník služieb platný od 01.12.2023

Ubytovanie mačičiek a drobných zvieratiek

1 mačka / 1 - 3 dni

11,- €

2 mačky jedného majiteľa / 1 - 3 dni

18,- €

1 mačka / 4 a viac dní

9,- €

2 mačky jedného majiteľa / 4 a viac dní

14,- €

Špeciálna starostlivosť / problematická mačka / deň

4,- €

Drobné zvieratá / deň

5.50,- €

Podávanie liekov / deň

2,- €

Doplatok za krmivo Whiskas / deň

5,- €

Príjem alebo vyzdvihnutie zvieratka mimo stanovený čas

6,- €

Odvoz a dovoz zvieratka / km 

0,70 €

Účtujeme každý začatý deň

Vytvorenie individuálnej web stránky zvieratka

Web stránka jednoduchá (do 5 stránok)

90 €

Web stráka zložitejšia (s podstránkami)

140 €

Automaticky pridelená doména

0 €

Vlastná doména na 1 rok 

120 €

Spravovanie webu 3 mesiace

 150 €

Spravovanie webu 6 mesiacov

240 €

Spravovanie webu 1 rok

360 €

Zaškolenie na spravovanie webu majiteľom (jednorázovo)

60 €