Podmienky pre ubytovanie mačičiek a drobných zvieratiek

Rezerváciu ubytovania je potrebné vykonať vopred z kapacitných dôvodov. Aby sme Vášmu zvieratku dokázali zabezpečiť najlepšiu starostlivosť a komfort, môžeme ubytovať maximálne 5 mačičiek a 3 iné drobné zvieratká.

Rezerváciu ubytovania zvieratka je potrebné dohodnúť vopred telefonicky alebo cez on-line formulár

V prípade telefonickej rezervácie je potrebné uviesť:

  • Meno a druh zvieratka
  • Dátum a hodinu príchodu aj odchodu
  • Meno a priezvisko majiteľa
  • Adresa majiteľa
  • E-mail majiteľa
  • Telefonický kontakt majiteľa

Ak potrebujete vykonať akúkoľvek zmenu alebo rezerváciu zrušiť, oznámte nám to prosím čo najskôr.

Pred ubytovaním Vám po dohovore termínu ponúkame možnosť obhliadky hotela, čo je veľmi dôležité, aby ste vedeli, kde a v akých podmienkach bude Váš miláčik ubytovaný. Určite Vám to zabezpečí pokojne strávené dni bez Vášho chlpáčika.

Zvieratká do hotela prijímame výlučne po rezervácii termínu. 

Zvieratko môžete ubytovať / odubytovať v čase od 7.00 hod. do 9.00 hod., alebo od 18.00 hod. do 20.00 hod. V prípade, že Vám termín nevyhovuje, vieme zabezpečiť aj iný čas príchodu a odchodu zvieratka za príplatok uvedený v cenníku. 

Ak je to potrebné, vieme si Vaše zvieratko vyzdvihnúť osobne a tiež Vám ho privezieme späť podľa vopred dohodnutého termínu. Cena za km sa účtuje podľa platného cenníka.

V prípade ubytovania mačičiek je potrebné najneskôr 5 dní pred ubytovaním odoslať na našu e-mailovú adresu vyplnený dotazník, aby sme čo najlepšie vedeli zabezpečiť denný režim vášho miláčika podľa jeho bežného dňa.

V prípade, že Vaše zvieratko potrebuje špeciálnu starostlivosť, prosíme o špecifikáciu v dotazníku. Na túto starostlivosť sa vzťahuje príplatok taktiež uvedený v cenníku. 

Následne Vám bude vystavená faktúra podľa objednaných služieb a platného cenníka. Úhrada za ubytovanie a služby za príplatok musia byť pripísaná na účet Zoohotela Mňau najneskôr jeden deň pred ubytovaním.

V hoteli môžu byť ubytované mačičky staršie ako 4 mesiace.

Pri ubytovaní mačičiek je potrebné doložiť veterinárny preukaz (prípadne potvrdenie o zdravotnom stave, nie staršie ako 3 dni pre nástupom do hotela), kde sú uvedené všetky očkovania (proti panleukopénii, caliciviróze, erpesviróze a besnote), ktoré musia byť platné. Mačičky môžu byť ubytované, iba ak sú zbavené všetkých parazitov a budú to mať uvedené vo veterinárnom preukaze alebo v potvrdení od veterinárneho lekára.

Veterinárny preukaz po celú dobu ubytovania ostáva s mačičkou.

Zoohotel Mňau nenesie zodpovednosť za prípadné ochorenia mačičky, na ktoré trpela už pred nástupom do hotela. Ak mačička trpí chronickými zdravotnými ťažkosťami, je nutné uviesť túto skutočnosť v dotazníku. V prípade potreby je zabezpečená veterinárna starostlivosť u veľmi milej a odborne zdatnej pani doktorky MVDr. Moniky Paulovičovej vo veterinárnej ambulancii MoniVET na Sokolskej ulici v Senci. Ak bude potrebné ošetrenie, majiteľ bude vopred informovaný a náklady bude znášať majiteľ.

V prípade, že Vaša mačička nespĺňa všetky uvedené podmienky prijatia alebo nebudú splnené všetky podmienky stanovené našou spoločnosťou, vyhradzujeme si právo rezerváciu zrušiť alebo zvieratko neubytovať.

Doporučujeme priniesť vlastnú stravu, na ktorú je zvieratko zvyknuté. Tiež je vhodné priniesť peliešky a hračky, ktoré navodia pocit domáceho prostredia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky na čísle +421 903 452 679.